oktober 5, 2021

Hoe word je een succesvolle leraar?

Cursussen voor docenten

Blijf kijken voor toekomstige artikelen over…maar in dit artikel richten we ons op de lerarenopleiding, de belangrijkste motor voor verandering in de 21e eeuw. In de global village strijdt elk land om schaarse dollars en aandacht. Dit geldt vooral voor landen die proberen het aantal leerlingen dat zich op school inschrijft, te verhogen. Hoewel lesgeven niet een van de traditionele carrièrepaden is, moeten wij, docenten, vanwege de global village, proberen onze salarissen te verhogen en meer studenten aan te trekken. Het is een beproefd en waar feit dat studenten zeer ontvankelijk zijn voor het onderricht en de kennis van de docent. Daarom moet u, om uw verkoopbaarheid te vergroten, sterk pleiten voor uw onderwijskennis en -vaardigheden. Dit betekent regelmatig communiceren met uw studenten, vaak debatteren en uw leerplan ondersteunen. Om een leraar van wereldklasse te worden, hoef je geen Ph.D. graad te hebben, je moet een….noem het passie hebben, omdat het je zal drijven om te leren. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop een farmaceutisch bedrijf werkt. Mensen zijn altijd op zoek naar de trade off, hoe minder productief en hoe hoger de retentie in hun bloed.

In het onderwijs zijn er 3 kennisgebieden die onmiddellijk moeten worden aangepakt. Het eerste is conceptueel, dat wil zeggen kennis van de inhoud van de cursus. Het tweede is pedagogisch, dat wil zeggen het proces of de techniek die bij het onderwijzen van de inhoud wordt gebruikt. Het derde gebied is klinisch of praktisch, d.w.z. het gebruik van praktijksituaties om de doeltreffendheid van onderwijsmethoden te evalueren. Zonder kennis van elk van deze gebieden kan een leraar een student niet naar behoren onderwijzen. Tegelijkertijd kan een student zonder begrip van de theorie de theorieën niet kritisch evalueren. Dus, om te slagen in het onderwijs moet je kennis hebben van alle 3 de gebieden. Helaas, met de zware nadruk op discipline vergeten veel leraren dat kennis het belangrijkste bezit is voor een leraar.

Hoe komen we dan aan die kennis? De gemakkelijkste manier is om colleges bij te wonen en de theorie achter de vakgebieden te onderzoeken. Dat kost echter veel tijd en is geen erg effectieve leermethode. Een betere methode is om online of via e-mail of zelfs per telefoon discussies aan te gaan met ervaren docenten. Leren via conversatie in tegenstelling tot sms of e-mail is zeer gewoontevormend. Het is ook nuttig om je discussies te plannen op een manier die georganiseerd is volgens de opzet van de cursus. Dit maakt het gemakkelijker om je aan een schema te houden en het minimaliseert de tijd die nodig is om te leren. Het volgen van de vorderingen van de studenten is een andere belangrijke overweging. Het is gebruikelijk dat docenten alleen het eerste examen van elke Cursussen voor docenten zien. Ze haasten zich om de cursus af te werken omdat ze de cursusopzet niet begrijpen en de studenten niet overhoren. Het doel van de cursusoverzichten is dat de studenten de doelstellingen van de les begrijpen. Het is noodzakelijk dat de docent uitlegt welke methodes worden gebruikt om de vorderingen van zijn studenten te evalueren.

Effectieve real-time interactieve communicatie met leerlingen en ouders is een zeer doeltreffend middel om informatie ste delen en te leren. Dit soort communicatie zal de studenten in staat stellen de onderwerpen te begrijpen en in hun dagelijks leven te gebruiken. Dit zal de studenten helpen bij hun beslissing om hoger onderwijs te volgen en het te gebruiken als een instrument voor succes. Het allerbelangrijkste is dat leraren plezier hebben in de omgang met leerlingen. Het is niet altijd mogelijk voor leraren om grappig te zijn. Leren gaat niet alleen door lezen of uit het hoofd leren. Om een onderwerp te begrijpen moet je het kunnen verbinden met iets waarmee ze vertrouwd zijn. Het gebruik van visuele en auditieve hulpmiddelen om een onderwerp uit te leggen zal de leerlingen helpen het te begrijpen.

Lees meer

Leerkracht