september 5, 2021

ISO Certificatie

ISO certificering

“De ISO 9001-norm – Vereisten voor kwaliteitsmanagementsystemen”

ISO9001 stelt een minimum aantal procedures vast waaraan organisaties moeten voldoen om het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau te bereiken in al hun activiteiten. Om een kwaliteitsniveau te handhaven dat voldoet aan de eisen van de klant en de belanghebbenden, moet een organisatie gecertificeerd zijn. ISO-certificering richt zich op de belangrijkste factoren in elke organisatie, zoals vastgelegd in de norm en biedt een kader voor het bepalen van ordelijkheid, compatibiliteit en conformiteit met organisatorische procedures. Er zijn drie “P”-normen: ISO 9001:2008, ISO 9001:2000 en ISO 9004:2005. ISO nine001:2008 is een reeks eisen die zijn ontwikkeld voor organisaties voor gebruik in de toeleveringsketen. Deze set van normen definieert en legt relaties tussen kwaliteitsmanagement en de eisen van de klant. Dit vereist de bepaling en documentatie van alle relaties met de klant en leverancier met hun activiteiten die een belangrijke invloed hebben op de kwaliteit en het leveren van een product of dienst dat voldoet aan de eisen van de klant of cliënt.

ISO9001:2000 is de reeks normen voor kwaliteitsborging in de activiteiten van de primaire procesactiva van organisaties, namelijk hun productie-, bedrijfs-, boekhoud-, financiële en administratieve functies. Deze reeks normen definieert de kwaliteitsfunctie of functie van de functie, om precies te zijn wat de organisatie gaat doen om een kwaliteitsvolle toeleveringsketen te verzekeren voor de output of dienst van de organisatie. ISO9001:2005 stelt een orde voor alle organisaties in de supply chain management en dekt operaties van organisaties waarvan de kwaliteitsinspanningen nodig zijn om organisatorische strategische doelstellingen te bereiken De ISO-normen worden algemeen toegepast door externe partijen in alle bedrijfstakken. Zij kunnen  Voordelen van ISO-certificering

De voordelen van ISO-certificering zijn onder meer:

o Het vermogen van het management om functies te vervullen en diensten te verlenen

o Meer aanvaarding van programma’s door klanten, belanghebbenden en regelgevende instanties

o Ervoor zorgen dat een organisatie binnen het toepassingsgebied van de ISO-norm opereert

+ veerkracht

o geruchten en drama’s

Het vermogen van het management om te voldoen aan functies en diensten te leveren- er zijn veel klanten, leveranciers en andere partijen die van organisaties activiteiten eisen variërend van boekhouding tot financiële administratie, van brandstof tot chemicaliën, van belastingen tot human resources, en van goederen tot materialen. Processen zijn belangrijk- niets doet een bedrijf meer lijken op een kwaliteitsorganisatie dan zijn ISO-certificering. Verhoogde aanvaarding door klanten, belanghebbenden en regelgevende instanties – de ISO-norm heeft bewezen te werken in rechte lijn, multinationale bedrijven en leveranciers over de hele wereld. Daarom is de waargenomen kracht van ISO-certificering, wanneer u de verbeterde acceptatie door klanten, belanghebbenden en regelgevende instanties in overweging neemt, vaak het argument “ISO is belangrijk voor ons!”.

Ervoor zorgen dat een organisatie binnen het toepassingsgebied van de ISO-norm opereert – zoals u zult merken wanneer u de gegevens in ISO 9001 met de huidige normen doorrekent, meten de aanbieders van ISO-certificatie de prestaties fit-to-purpose (zoals oorspronkelijk werd gedacht), door capaciteiten. In de complexe en actuele bedrijfsomgeving is dit niveau van nauwkeurig onderzoek nog beter dan ik me ooit had kunnen voorstellen. Ervoor zorgen dat een organisatie binnen het toepassingsgebied van de ISO-norm opereert – door middel van een risicobeoordeling of een uitgebreide vraag & antwoord – dient als interdepartementaal communicatie-instrument, een middel om documenten te produceren die de meetondersteuning helpen definiëren die nodig is om de resultaten van de ISO-norm te bereiken. In de ISO-norm is een instrument voor kwaliteitsevaluatie opgenomen.

Ervoor zorgen dat een organisatie werkt binnen het toepassingsgebied van de ISO-norm – een werkdocument dat wordt opgesteld na het formaliseren van processen, samen met auditing – kan de structurering van de processen en prestaties van elke organisatie bevorderen. Ervoor zorgen dat een organisatie binnen het toepassingsgebied van de ISO-norm opereert – u zult merken dat een volledig begrip van de ISO-norm, de noodzaak van verschillende processen en nieuwe mogelijkheden worden gevonden die de operationele efficiëntie ten goede komen, als gevolg van de ISO-norm, met inbegrip van kostenbesparing, als gevolg van effectieve prestaties en processtructurering.

Lees meer

consultancy